Groen Beisloven

Stappenplan Beisloven

Het schooltje in de Beislovenstraat is sinds jaren een doorn in het oog van de bewoners van Zottegem. Zowel op vraag van de buurtbewoners als van enkele adviesraden als vanuit het stadsbestuur werd beslist om een nieuw project op te starten rond de site Beisloven, met als uitganspunt burgerparticipatie.

Stap 1

De jeugdraad starte met een actieteam rond groene speelruimte in Zottegem. naast het in kaart brengen van de bestaande speelruimtes gingen we ook op zoek naar nieuwe speelruimtes. Een van de mogelijkheden lag in de groenzone naast het schooltje te Beisloven. Op 13 juni 2013 werd een eerste geslaagde brainstorm sessie gehouden samen met mensen uit de buurt, jeugdraad, milieudienst, jeugddienst, landschapsarchitect, schepenen. Een mooi staaltje van crossover tussen verschillende diensten.

verslag brainstorm 13 juni 2013

Stap 2

afbeelding groter

April 2014 werd een plan opgemaakt  en een dossier ingediend om deel te nemen aan de wedstrijd 'Groenproject 2014' georganiseerd door Agentschap voor Natuur en Bos waarbij elke provinciale laureaat een financiële ondersteuning van 50.000 euro kon ontvangen.

Dossier 'Tussen Egmont en Jan De Lichte - Groen Beisloven'.

Stap 3

Jammer werd in oktober 2014 door het Agentschap voor Natuur en Bos meegedeeld dat Stad Zottegem niet in de prijzen viel. Het Stadsbestuur besliste echter om dit project zelf verder te financiëren en blijvend op zoek gaan naar nieuwe subsidiekanalen.  Het stadbestuur besliste om eind 2014 de site door een landmeter te laten opmeten, daarnaast werden op het terrein naast het schoolgebouw de fruitboomgaard aaneplant.

Om de alle geïnteresseerden inwoners van Zottegem op de hoogte te houden van de stand van zaken omtrent de site werd op 21 oktober 2014 een infomoment in de boekenzolder van de bib gepland.

Voorstelling info-avond 21/10/2014

Ideeën aanwezigen info-avond

Tijdens dit infomoment werd ook aan de aanwezigen gevraagd of ze op een later moment nog willen verder meewerken rond deze site ofwel om verder te werken rond een vzw ofwel verder rond de tafel te zitten om activiteiten en projecten uit te werken.

Lijst geïnteresseerden 

Wie zich graag ook wil opgeven om dit project verder mee te ondersteunen kan dit via het formulier.

Participatiemoment op 4 februari 2016

Op donderdagavond kwamen een 50 tal buren, geïntereseerden, vereningen,... naar de Ridderzaal in de bib om het voorplan van de landschaparchitect verder te bespreken. Al de suggesties worden meegeven aan de landschapsarchitecten en daarna besproken op het schepencollege.

Powerpoint participatiemoment

Verslag participatiemoment

Aanleg speelgroen - einde voorzien juni 2018

Plan vergroten