info

UIT  IN ZOTTEGEM - IEDEREEN DOET MEE

MIA-korting 

Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport-, of cultuurvereniging.
Veel mensen vallen hierdoor uit de boot en kunnen moeilijk of niet deelnemen aan leuke activiteiten in Zottegem.
Het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie (OCMW Zottegem, JAC Zottegem en de vrijetijdsdiensten van Zottegem) werkt daarom het systeem van de MIA(Mensen In Armoede)-korting uit.

Voor wie?

De MIA-korting is in het leven geroepen om inwoners van Zottegem met een bescheiden inkomen aan te moedigen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.
1. Alle inwoners met een RVV-statuut
2. Personen die via een erkende toeleider hun weg hebben gevonden naar het vrijetijdsaanbod in Zottegem.
 
RVV-statuut is bedoeld voor mensen met een moeilijke financiële gezinssituatie. Het RVV-statuut wordt weergegeven met de nummer 1 op de klevertjes van de mutualiteit (Zie afbeelding). 

 

Wat? 

Wie recht heeft op een MIA-korting kan rekenen op een korting van 50%
 
1. Op de gangbare tarieven binnen de Jeugd-, Sportdienst en CC Zoetegem.
 
2. Deelname aan het Zottegemse verenigingsleven:
a. bestaande uit lidgelden, inschrijvingsgelden (max € 300/per jaar/per persoon)
b. materialen nodig voor het deelnemen aan het vrijetijdsaanbod naar keuze. (max € 150/per jaar/per persoon)
 

Hoe?

1. Aanvraag korting binnen de vrijetijdsdiensten Zottegem
Om de korting te verkrijgen op de gangbare tarieven binnen jeugd-, sportdienst en CC Zoetegem kan de persoon met een RVV-statuut zelf contact opnemen met het JAC of de vrijetijdsdiensten.
 
2. Aanvraag korting binnen de Zottegemse verenigingen
alle informatie die je nodig hebt om de aanvraag te doen vind je in de mia map. deze kan je hier downloaden. 
 
 

Vragen?

Je kan elke werkdag bellen van 9u tot 17u 
Of langskomen in het JAC bij Lien Van der Bracht.