Info over MIA

UIT  IN ZOTTEGEM - IEDEREEN DOET MEE

Wat is MIA-korting eigenlijk?

Vrije tijd kost geld: sporten, een avond theater, een instrument bespelen, aansluiten bij een jeugd-, sport-, of cultuurvereniging.
Veel mensen vallen hierdoor uit de boot en kunnen moeilijk of niet deelnemen aan leuke activiteiten in Zottegem.
Stad Zottegem werkte daarom het systeem van de MIA (Mensen In Armoede)-korting uit.

Voor wie?

De MIA-korting is in het leven geroepen om inwoners van Zottegem met een bescheiden inkomen aan te moedigen om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten.
1. Alle inwoners met een RVV-statuut
2. Personen die via een erkende toeleider hun weg hebben gevonden naar het vrijetijdsaanbod in Zottegem.
 
RVV-statuut is bedoeld voor mensen met een moeilijke financiële gezinssituatie.
Het RVV-statuut wordt weergegeven met de nummer 1 op de klevertjes van de mutualiteit (Zie afbeelding). 

 

Wat? 

Wie recht heeft op een MIA-korting kan rekenen op een korting van 50%
 
1. Op de gangbare tarieven binnen de Jeugd-, Sportdienst en CC Zoetegem, dit kan je als inwoner zelf bekomen.
 
2. Deelname aan het Zottegemse verenigingsleven:
a. bestaande uit lidgelden, inschrijvingsgelden (max € 300/per jaar/per persoon)
b. materialen nodig voor het deelnemen aan het vrijetijdsaanbod naar keuze. (max € 150/per jaar/per persoon)
 
Deze korting kan je enkel verkrijgen via de toeleider in je sport, jeugd en/of culturele vereniging, vraag hen er zeker naar.
 

Hoe?

1. Aanvraag korting binnen de vrijetijdsdiensten Zottegem
Om de korting te verkrijgen op de gangbare tarieven binnen jeugd-, sportdienst en CC Zoetegem kan je als persoon met een RVV-statuut zelf contact opnemen met de vrijetijdsdiensten:
 
2. INFO VOOR ALLE VERENIGINGEN DIE TOELEIDER WILLEN WORDEN/ZIJN:
Aanvraag korting binnen de Zottegemse verenigingen
alle informatie ALS TOELEIDER die je nodig hebt om een aanvraag te doen voor mensen die het financieel moeilijk hebben in je vereniging, vind je in de mia map.
 
MIA-map voor toeleiders kan je hier downloaden. 
 

Vragen?