Stadsbestuur

Bevoegdheidsverdeling college van burgemeester en schepenen

Naam en functie   

Bevoegdheden

Contactgegevens en zitdagen

Jenne De Potter

Jenne De Potter
Burgemeester

 • Algemene leiding
    en coördinatie
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheid
 • College
 • Gemeenteraad
 • Briefwisseling
 • Autonoom gemeentebedrijf
 • Informatica
09 364 64 51

Kabinet Burgemeester
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem

Op afspraak

Naam en functie

Bevoegdheden

Contactgegevens en zitdagen

Peter Roman

Peter Roman
1ste schepen
 
 • Sport
 • Tewerkstelling                    
09 364 53 27
 
Kabinet van de schepen
Sportdienst 
Bevegemsevijvers 1
9620 Zottegem
 
Op afspraak

Naam en functie     

Bevoegdheden

Contactgegevens en zitdagen

Joost Franceus

Joost Franceus
2de schepen
 • Burgerlijke stand
 • Bevolking             
 • Verkiezingszaken
 • Ontwikkelingssamenwerking
09 364 65 30
 
Kabinet van de schepen
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
 
Woensdagnamiddag, op afspraak

Naam en functie

Bevoegdheden

Contactgegevens en zitdagen

Sandra De Roeck

Sandra De Roeck
3de schepen
 
 • Jeugd                               
 • Onderwijs
 • Cultuur
09 364 64 60
 
Kabinet van de schepen
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
 
Maandag van 15 tot 17 uur
 

Naam en functie

Bevoegdheden

Contactgegevens en zitdagen

Leen Goossens

Leen Goossens
4de schepen
 
 • Financiën
 • Kerkfabrieken
    en erediensten
 • Leefmilieu                   
09 364 64 40
 
Kabinet van de schepen 
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
 
Vrijdag op afspraak
 

Naam en functie              

Bevoegdheden

Contactgegevens en zitdagen                         

Peter Vasintjan

Peter Vansintjan
5de schepen
 • Personeel
 • Lokale economie
 • Verkeer en mobiliteit
 • Openbare werken, reinigingsdienst,
    rioleringen en nutsvoorzieningen
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw   
09 364 64 70
 
Ten Huize
Rodestraat 20
9620 Zottegem
 
Dinsdag, woensdag en donderdag
op afspraak (na 20.30 uur)
 

Naam en functie         

Bevoegdheden

Contactgegevens en zitdagen                 

Lieselotte De Roover

Lieselotte De Roover
6de schepen
 
 • Landbouw
 • Begraafplaatsen
 • Middenstand
 • Patrimonium
 • Parken en groenvoorzieningen  
09 364 65 10
 
Kabinet van de schepen
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem
 
Op afspraak
 

Naam en functie

Bevoegdheden                                       

Contactgegevens en zitdagen                  

Kurt De Loor

Kurt De Loor
OCMW-voorzitter
schepen van rechtswege
 
 • Sociale zaken 
 • Huisvesting
 • Communicatie
 • Citymarketing                   
 • Toerisme
 • Feestelijkheden
09 364 57 06
 
Bureau voorzitter
OCMW
Deinsbekestraat 23
9620 Zottegem
 
Woensdag van 15 tot 17 uur
 

Naam en functie

Contactgegevens en zitdagen

Koen Codron

Koen Codron
Stadssecretaris
 
09 364 64 52
 
Administratief Centrum Sanitary
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 Zottegem

Beleidsverklaring Stadsbestuur 2013-2018