Wie is wie

Jeugddienst

Wie

Hellen Volckaert: jeugdconsulente - jeugddienst@zottegem.be

Als diensthoofd staat Hellen in voor de verantwoordelijkheid van de dagelijkse werking, bewaakt en coördineert zij het beleid voor kinderen en jongeren in Zottegem en werkt ze als netwerker aan de opbouw van bruggen tussen verschillende actoren zowel intern als extern (andere stadsdiensten, jeugdraad, jongeren, ouders,...). Je kan bij haar terecht voor al je algemene vragen, opmerkingen en suggesties.


Carine Van Den Dooren: verantwoordelijke administratie - speelplein@zottegem.be

Als drijvende kracht achter alle administratie van de jeugddienst kan je bij Carine terecht met al je vragen over inschrijvingen, betalingen, verhuur 't Hemelrijk en fuifzaal, fiscale attesten, formulieren mutaliteit/werk, ...


Aurélie Verlinden: jeugdprogrammator - aurelie.verlinden@zottegem.be

Als nieuwste telg op de jeugddienst kan je Aurélie  bestoken met al je vragen over het Speelplein, Grabbelpas, animatoren, kadervorming en begeleiding en coaching van animatoren, ... 


Wat doet de jeugddienst

De jeugddienst is bevoegd voor alles wat met jeugd, jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid te maken heeft. De voornaamste taken zijn:

  • Opvolgen en ondersteunen van de jeugdraad en A-teams
  • Organiseren en coördineren van de vakantiewerkingen (Speelpleinwerking, Grabbelpas, Cultuurkampen)
  • Coördineren van de animatorenploeg
  • Administratief afhandelen van de subsidies voor het jeugdwerk
  • Informatie verstrekken aan en ondersteunen van kinderen en jongeren, jeugdwerkinitiatieven en jeugdbeleid
  • Opvolgen, uitwerken en coördineren van allerlei initiatieven (Openspelendag, Buitenspeeldag, uitleendienst, plakzuilen, fuiven, enz...)
  • Verhuur 't Hemelrijk en fuifzaal
  • Instaan voor het verhuur van de uitleendienst
  • ... en alles wat maar enigszins met jeugd te maken heeft!

Fuifzaal conciërge

Wie

Ronny De Beer: verantwoordelijke fuifzaal - ronny.debeer@hotmail.com - 0495 32 62 29
Cyriel Beerens: bij afwezigheid Ronny verantwoordelijke - 0474 46 78 67

 


Schepen van Jeugd

Wie

Sandra De Roeck - sandra.deroeck@zottegem.be - 09 364 64 68