Bestuur

Om de 3 jaar wordt een nieuw Dagelijks Bestuur gekozen voor de jeugdraad. De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de Zottegemse jeugd bij het stadsbestuur en bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die zich bekommeren om het jeugdbeleid in Zottegem. Op vrijdagavond 7 februari 2014 wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad het nieuwe bestuur verkozen.

Dit voor de periode van 2014-2016. Iedereen tussen 16 en 35 jaar die actief is in het Zottegemse jeugdwerk kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

  • 1 voorzitter
  • 1 ondervoorzitter
  • 1 secretaris
  • 3 leden van het DB

De voornaamste taken van het DB:

Het dagelijks bestuur heeft als belangrijkste taken de werking van de jeugdraad verzekeren en de adviezen en beslissingen van de algemene vergadering opvolgen. Daarnaast bereidt het dagelijks bestuur ook de algemene vergadering voor en legt en onderhoudt het de contacten met het gemeentebestuur en andere instanties.

Frequentie:

Het D.B. komt meestal 1 keer per maand samen.

VERENIGING NAAM FUNCTIE
CHIRO SINT ANDRIES VAN WAEYENBERGE ELKE VOORZITTER
AKABE/
SPEELPLEIN
FRANCOIS ALANA ONDERVOORZITTER
JEUGDHUIS DE MUZE SMIS BASTIAAN SECRETARIS
SCOUTS BOGAERT BES LID BESTUUR
STUDENTENKRING VAN RIJSSELBERGE LOUIE LID BESTUUR