Subsidies

Algemene subsidies voor de jeugdverenigingen

De jeugdvereningen krijgen jaarlijks subsidies van Stad Zottegem. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten zij voldoen aan enkele voorwaarden om als jeugdvereniging aanzien te worden, de voorwaarden kan je nalezen in het reglement.
 
De subsidiedossiers moeten jaarlijks ten laatste op 30 september met de nodige bewijsstukken aan de jeugddienst overhandigd worden.
 

Formulieren subsidies 2017-2018

Subsidies voor individuele kadervorming

Vanaf 2012 kunnen Zottegemse jongeren tussen 15 en 26 jaar een terugbetaling krijgen voor hun gevolgde kadervorming. Leiding uit een jeugdbeweging (Chiro, Scouts, JNM,...) krijgen een terugbetaling via de gewone subsidies (zie algemene subsidies). 
 
Om te weten of je hiervoor in aanmerking komt, lees je best het reglement hieronder eens door. Indien wel moet je het aanvraagformulier en gevraagde documenten aan de jeugddienst bezorgen.