Virtual realtity

Op donderdag 27 juli werden de kinderen van de grabbelpas ingezet als proefkonijnen voor een nieuwe workshop rond Virtual Reality. Met een VR-bril gingen ze de virtuele wereld binnen.