Jeugdraad

Missie/visie

Een pittige motor, draaiend voor & door jongeren, om bij te dragen tot een levendig, vernieuwend en aangenaam Zottegem, aangedreven door de samenwerking met verschillende jeugdige medespelers!

Wat

De jeugdraad is een autonome adviesraad.

Taken

De stedelijke jeugdraad heeft tot taak:
 
 • De gemeentelijke overheid in te lichten over de noden en verlangens van de jeugd.
 • Advies te verstrekken en voorstellen te doen, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het schepencollege, over de problemen die verband houden met het jeugdbeleid in de gemeente.
 • Als bemiddelaar op te treden tussen de verscheidene jeugdorganisaties.
 • Activiteiten in te richten waartoe een jeugdbeweging afzonderlijk niet in staat is.
 • Subsidies ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap verdelen.
 • Advies geven omtrent aankoop materiaal voor de uitleendienst.
 • Goedkeuring geven omtrent reglement uitleendienst.

Voor wie

Ben je tussen de 16 en 35 jaar en heb je zin om mee het jeugdbeleid uit te stippelen voor Zottegem?
 
Dit houdt onder andere in:
 
 • ondersteuning van de jeugdbewegingen
 • advies overmaken aan het schepencollege over allerlei jeugdige zaken
 • ideeën geven om het skatepark en de speelpleintjes verder uit te bouwen
 • advies geven over de nieuwe fuifzaal
 • mee activiteiten uitwerken zoals openspelendag
 • nieuwe ideeën aanbrengen!!!
Heb je veel ideeën, heb je een mening over allerlei zaken, dan ben je zeker en vast welkom in de jeugdraad. Wij komen éénmaal per maand samen om te vergaderen, telkens om 20u, meestal in het Stedelijk Jeugdcentrum De Muze.
 
Stuur gerust een mailtje naar jeugddienst@zottegem.be en stel je kandidaat. 

Kalender 2017

Wil je de agenda graag in stickervorm om in je kalender te plakken? Kom hem gerust halen op de jeugddienst!

Documenten

Verslagen 2018

Verslagen 2017

Verslagen 2016

Verslagen 2015

Verslagen 2014

Verslagen 2013

Belangrijke documenten